Čerpání řádné dovolené ve dnech 29.7.2019-8.8.2019.

Zástup v akutních případech  MUDr. Michlová Jitka, zdravotní středisko I. Segmentu, Okružní 4699, tel. kontakt 605 066 906 .

MUDr. Prokopová

 


 O nás

V ambulanci pečujeme o dospělé pacienty s duševním onemocněním. Nejčastěji se jedná o pacienty s poruchou nálady, různými typy úzkostných poruch, psychotickým onemocněním, závislostmi a pacienty s různými typy demencí. 

Kromě psychofarmakologické léčby se zaměřujeme také na psychoedukaci pacientů a rodin, podpůrnou psychoterapii, které jsou nezbytnou součástí kvalitní psychiatrické léčby u celé řady psychických poruch. Nabízíme zapojení do programu ITAREPS.

Ambulance poskytuje svoje služby zejména ve své ordinaci, ale i mimo ordinaci (konsiliární služby v nemocnicích, v zařízeních sociální péče).

Péče je hrazená z prostředků veřejného zdravotního pojištění u pojištěnců následujících zdravotních pojišťoven: 111 – VZP, 201 – VoZP, 205 – ČPZP, 207 – OZP, 211 – ZPMV, 213- RBP.