Profil

MUDr. Viktória Prokopová

Své středoškolské vzdělání jsem získala na gymnáziu ve Snině na východním Slovensku. Obor všeobecného lékařství jsem vystudovala na Lékařské Fakultě Univerzity Palackého v Olomouci v r. 1998 až 2004. V postgraduálním studiu jsem pokračovala v oboru psychiatrie, kdy jsem od r. 2004 pracovala jako sekundární lékařka v Psychiatrické nemocnici v Kroměříži. Absolvovala jsem praxi na všech specializovaných odděleních. V roce 2010 jsem získala úplnou funkční specializaci v oboru psychiatrie (dříve atestace II. stupně), poté jsem působila i jako zástupce primaře v Psychiatrické nemocnici v Kroměříži do konce roku 2013. V lednu 2013 jsem začala pracovat na částeční úvazek jako ambulantní psychiatr ve Zlíně, od ledna 2014 již na plný úvazek.

Jsem členkou České lékařské komory s licencí pro výkon soukromé lékařské praxe a členkou České psychiatrické společnosti ČPS-JEP.

Ve své klinické praxi kladu důraz na komplexnější přístup- farmakoterapii, podpůrnou psychoterapii, edukaci, neprovádím ale systematickou individuální psychoterapii.

Sestra: Olga Mokrýšková